อานิสงส์ผลบุญจากการทำบุญ 9 แบบยอดนิยม

อานิสงส์หมายถึง ผลแห่งการทำบุญ ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบุญ เป็นผลลัพธ์แห่งการทำความดี เมื่อทำความดี ความดียอมให้อานิสงส์ดีกลับแก้ผู้ให้ในรูปแบบต่างๆ ตามเหตุปัจจัยที่ทำ 

 

การทำบุญ 9 แบบที่คนไทยนิยมทำ ให้อานิสงส์แตกต่างกันตามเหตุปัจจัย เช่น

 

1. การทำบุญด้วยการถวายจีวรแก้พระสงฆ์ 

จะส่งผลให้มีพร้อมด้วย เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ มีแต่ผู้ให้ความเคารพนับถือ แคล้วคลาดจากสัตว์มีผิด อาวุธของมีคม และส่งผลให้ชาติภพหน้ามีหน้าตาสวยงาม เป็นที่เมตตาของผู้พบเห็น

 

2. การทำบุญด้วยการถวายที่ดิน

ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายที่ดินแด่พระสงฆ์ นับว่าเป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เพราะได้บริจาคทรัพย์เพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่ศาสนา ผู้บริจาคที่ดินจะได้เป็นใหญ่เป็นตัว มีบารมี มีแต่คนยกย่องสรรเสริญ มีความมั่นคงทั้งด้านกายและจิตใจ ทำสิ่งใดก็จะได้รับความสุขความเจริญ มั่นคงในชีวิต

 

3. การทำบุญด้วยการทำความสะอาดเจดีย์ หรือบริเวณวัด

ผู้ที่ทำบุญด้วยการทำความสะอาดเจดีย์และบริเวณวัด จะได้รับผลบุญคือความสงบราบรื่น คิดหวังสิ่งใดก็สมหวัง มีแต่คนเมตตารักใคร่ มีผู้คนบริวารค่อยให้ความช่วยเหลือห้อมล้อมและปรนนิบัติ จากเป็นอานิวงส์ผลบุญที่ติดตัวทุกชาติไป

 

4. การทำบุญด้วยการไหว้พระพุทธรูปด้วยจิตศรัทธา

ผู้ที่ทำบุญด้วยการไหว้พระพุทธรูปด้วยจิตที่ศรัทธานั้นจะได้รับอานิสงส์ คือ อานิสงส์นี้จะไปเสริมดวงให้เป็นที่เคารพนับถือชีวิตครอบครัวก็จะมีความสุข ร่มเย็น มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือ ปราศจากศัตรูที่คิดร้าย คนคิดร้ายก็จะสำนึกในความดีต่างๆ แล้วพ่ายแพ้ไปจะมีสติดี ทำให้ประสบความสำเร็จในเรื่องที่หวังได้ง่าย

 

5. การทำบุญด้วยดอกไม้ ธูปเทียน

ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายดอกไม้ ธูปเทียน จะได้รับอานิสงส์ผลบุญในส่วนของการมีสติปัญญา ทำให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ง่ายได้ เป็นนักคิด นักวางแผน ผิวพรรณ หน้าตาสวยงาม สร้างความเมตตาให้ผู้พบเห็น ใครเห็นก็รักใคร่ชอบพอกันทุกคน ส่วนใหญ่แล้วอานิสงส์นี้จะผลักดันให้ผู้ที่ทำบุญพบกับความสำเร็จ ชื่อเสียงโด่งดัง จนเป็นที่ยอมรับของคนทุกเพศทุกวัย 

 

6. การทำบุญด้วยการสร้างพระพุทธรูป

ผู้ที่ทำบุญด้วยการสร้างพระพุทธรูป ให้เป็นที่สักการบูชาจะเป็นผู้ที่ได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะถือเป็นการช่วยบำรุงศาสนาและช่วยเผยแพร่ศาสนา จะพร้อมด้วยทรัพย์ สติปัญญา มีบริวารค่อยช่วยเหลือ เป็นผู้มีจิตใจงดงาม ยึดมั่นในหลักคำสอน ทำให้เป็นนักคิด รู้ทันเหตุการณ์ อานิสงส์นี้จะทำให้คุณใช้ชีวิตสุขสบายอย่างมาก

 

7. การทำบุญด้วยการสร้างกุฏิ

ผู้ที่ทำบุญด้วยการสร้างกุฏิถวายแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์กลับคืนมาในเรื่องของความเป็นอยู่ชีวิตไม่ลำบาก มีบ้านมีทรัพย์ ไม่มีทางลำบาก ชีวิตมีความมั่นคง  ครอบครัวก็จะรักใคร่ปรองดองกัน เรียนทางด้านใดก็จะเรียนรู้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง จะปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและอาวุธต่างๆ มีอายุยืนยาว

 

8. การทำบุญด้วยการสร้างสะพาน

ผู้ที่ทำบุญด้วยการสร้างสะพาน จะได้รับอานิสงส์ คือในยามยากก็มีผู้เข้ามาช่วยเหลือ จะมีแต่คนหยิบยื่นน้ำใจให้อยู่เสมอ เป็นที่รักของคนรอบข้างการงานก็จะมีความมั่นคง ถึงเริ่มกระทำสิ่งใดไม่นาน ก็จะมีผู้ใหญ่เห็นความตั้งใจ และหยิบยื่นตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นให้ ชีวิตครอบครัวก็เหมือนกับสะพาน ซึ่งแข็งแกร่ง มั่นคง อานิสงส์นี้ส่งผลให้เห็นทางสว่างทุกครั้งที่มืดมนเหมือนมีคนมาชี้ทางให้

 

9. การทำบุญด้วยการบริจาคโลงศพ

ผู้ที่ทำบุญด้วยการบริจาคโลงศพ จะได้รับอานิสงส์ การอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เสมอ ไม่ไร้ญาติขาดมิตร เมื่อเจออุปสรรคในชีวิตก็จะได้รับการช่วยเหลือ แคล้วคลาดจากอันตรายต่าง ๆ ต่ออายุขัย ไม่มีปัญญาหนี้สิน หากมีเรื่องต้องใช้งานก็มักจะมีผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออยู่เสมอ 

สนใจทำบุญบริจาคโลงศพ สามารถคลิกลิงค์เพื่อชมกิจกรรมที่ผ่านของ โลงทานได้ครับ

ไม่ว่าผู้ทำบุญจะเลือกการทำบุญด้วยรูปแบบไหน ก็ถือว่าได้ทำบุญเพื่อเป็นการขจัดความโลภ ความตระหนี่เหนียวแน่น ความหวงแหน หลงใหลในทรัพย์สมบัติของตน ลดความเป็นตัวกูของกู