ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพายุ เตี้ยนหมู่

ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา  โลงทาน ได้ออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ เตี้ยนหมู่ โดยได้ออกช่วยอพยพประชาชน สัตว์เลี้ยง แจกถุงยังชีพ ข้าวสาร น้ำดื่ม อาหารแห้ง เครื่องใช้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา

ท่านสามารถร่วมบุญได้ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่ 4064086644 ชื่อบัญชี เลิศฤทธิ์ อรุณรุ่งวิเชียร

โลงทาน เราไม่ได้แค่ช่วยเหลือ ศพยากไร้ เมื่อพี่น้องประชาชนเดือดร้อน ไม่ว่าจะโควิด-19 ที่ผ่านมา หรือตอนนี้จากเหตุอุทกภัย เราขอยืนหยัด เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป

 

ช่วยน้ำท่วม
ช่วยน้ำท่วม พายุเตี้ยนหมู่