ทำบุญโลงศพ โลงศพฟรีสำหรับผู้ยากไร้ กับขั้นตอนการส่งต่อผลบุญที่น่ารู้

ความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันได้ตั้งตัวอาจทำให้ใครหลายคนตั้งตัวไม่ทัน เนื่องจากการจัดงานศพนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะ ทำให้หลายคนประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดงานศพหรือสั่งซื้อโลงศพได้ โลงทานจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่เข้ามาช่วยส่งมอบโลงฟรีให้กับผู้ยากไร้ – ไร้บ้าน เพื่อส่งต่อเจตนารมณ์ที่ดีของผู้มีจิตศรัทธาและร่วมแสดงความอาลัยแก่ผู้สูญเสียพร้อมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งโลงศพ

ทำความรู้จักโลงทานกับขั้นตอนการส่งต่อผลบุญ เกิดขึ้นอย่างไร มีที่ไหนบ้าง?

โลงทาน โลงศพฟรีที่จัดขึ้นโดยโครงการ มูลนิธิ หรือร้านขายหีบศพ เพื่อช่วยเหลือศพที่ยากไร้ ศพไร้บ้าน ศพอนาถา ศพไร้ญาติ หรือครอบครัวที่ขาดแคลน โดยการส่งมอบโลงศพให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย บางแห่งมีบริการรถขนส่งศพเพื่อช่วยขนส่งศพกลับยังภูมิลำเนา เป็นโครงการที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญโลงศพ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 แบบได้แก่ การทำบุญตามจิตศรัทธาเพื่อสมทบเงิน และการบริจาคเต็มใบ หรือการทำบุญซื้อทั้งโลง เช่น บริจาคโลง  เมื่อมีผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่ขาดแคลนสามารถส่งมอบได้ทันที โดยการส่งมอบโลงศพจะส่งมอบตามคิวของผู้ที่มีจิตศรัทธาตามลำดับ และนอกจากนี้ผู้บริจาคยังสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น เจ้าภาพอุปถัมภ์ ที่ประกอบไปด้วยโลงศพ ผ้าห่อศพ รถรับ – ส่งศพ และการฌาปนกิจ, เจ้าภาพกองทุนน้ำมันรถที่ใช้ในการขนส่งศพ ฯลฯ

ทำไมการบริจาคโลงศพบางแห่งถึงมีใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิตให้ ทำไมบางแห่งถึงไม่มี?

ใบมรณบัตร คือหนังสือรับรองการเสียชีวิตที่นายทะเบียนออกให้ เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้นั้นได้เสียชีวิตแล้วจริง จึงทำให้สถานที่รับบริจาคโลงศพต่าง ๆ มีการส่งมอบใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิตที่ได้ใช้โลงทาน ตามหลังให้กับผู้บริจาคโลง เพื่อยืนยันว่าโลงศพที่ท่านบริจาคนั้นมีการนำไปใช้จริง กับใคร ชื่ออะไร เปรียบเสมือนการบอกบุญว่าสิ่งที่ท่านบริจาคได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่การส่งมอบใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิตนั้นจะไม่ได้มีให้ทุกแห่ง ขึ้นอยู่กับบริการของสถานที่ต่าง ๆ ที่ทำการบริจาค ซึ่งจะมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบก่อนบริจาค

การทำบุญโลงศพเป็นบุญใหญ่อย่างหนึ่ง เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนและช่วยเหลือศพที่ไม่มีญาติหรือศพไร้บ้านเพื่อส่งมอบบ้านหลังสุดท้ายให้ได้จากไปอย่างสงบและได้ปฏิบัติตามขั้นตอนทางศาสนาอย่างถูกต้อง เป็นทานที่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมบุญได้ทุกเมื่อ โดยเชื่อกันว่าเป็นบุญที่มีอานิสงส์แรงที่สุด หากท่านใดสนใจก็สามารถร่วมทำบุญโลงทานกันได้