ทำบุญโลงศพ ความเชื่อเรื่องเงินตรากับชีวิตหลังความตาย

ความเชื่อเรื่องเงินตรากับชีวิตหลังความตาย

ความเชื่อเกี่ยวกับความตายมีอยู่ทุกสังคม เนื่องจากความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครจะหนีพ้น ดังนั้นมนุษย์เราจึงมีวัฒนธรรมและประเพณีเกี่ยวกับความตายที่แตกต่างกันออกไป ตามท้องถิ่น ยุคสมัย และศาสนา

มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์นับถือผี ความหวาดกลัววิญญาณหรือผี โดยเชื่อว่าเมื่อคนตายไปแล้วจะเปลี่ยนสภาพเป็นวิญญาณที่ดุร้ายและอาจนำอันตรายมาสู่คนในสังคมได้ จึงจ าเป็นต้องมีพิธีกรรมและขั้นตอนต่าง ๆ ที่แยกคนตายออกจากคนเป็น และมีการท าศพด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการจัดข้าวปลาอาหารอีกทั้งเสื้อผ้า รวมถึงการบรรจุสิ่งมีค่าไปกับศพ เพื่อให้ผู้ตายได้มีกินมีใช้ในโลกหน้า

สังคมตะวันออก

ชาวตะวันออกเชื่อกันว่า ผีสามารถให้คุณให้โทษแก่ตนได้ โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ ซึ่งมีการบูชาผีบรรพบุรุษสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เช่น ชาวจีนมีพิธีกงเต๊ก หรือการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง และสิ่งของเครื่องใช้
ต่าง ๆ ให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับให้ไปใช้ในโลกหลังความตาย

สังคมตะวันตก

ความเชื่อเรื่องการใช้เงินในชีวิตหลังความตาย โดยได้กล่าวถึงเงินที่ใช้เป็นค่าโดยสารเพื่อข้ามแม่น้ำ “แอเคอรอน” หรือ “แม่น้ำแห่งความโศกเศร้า” ซึ่งเป็นพรมแดนที่กั้นระหว่างโลกมนุษย์และยมโลก ผู้ที่ตายไปแล้วจะต้องจ่ายเงินค่าข้ามแม่น้ำเพื่อไปเข้าเฝ้าเทพเฮดีส (เทพแห่งความตาย) โดยที่ก่อนข้าม วิญญาณเหล่านั้นต้องทิ้งความหวังในชีวิตไว้ริมฝั่ง และไม่มีอะไรติดตัวไปนอกจากเงินค่าข้าม หรือเงินเพื่อติดสินบนแครอน และเชื่อกันว่าวิญญาณที่ไม่มีเงินจ่ายค่าโดยสารต้องเดินร่อนเร่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำแอเคอรอนเป็นเวลาหนึ่งร้อยปีจึงจะข้ามไปได้ ชาวตะวันตกจึงมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ญาติพี่น้องต้องใส่เงินไว้ในปากหรือวางไว้บนเปลือกตาของคนตาย

สังคมไทยบางกลุ่มเชื่อว่า เมื่อคนป่วยใกล้ตายควรเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่และใส่เงินติดตัวไว้เพราะเมื่อดวงวิญญาณออกจากร่างแล้ว จะได้ใส่เสื้อผ้าชุดใหม่และมีเงินทองสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสู่โลกของวิญญาณ สิ่งมีค่าที่ใส่ไว้กับศพอาจเป็นแก้วแหวนเงินทองต่าง ๆ ที่มักเป็นสิ่งของที่ผู้ตายสวมใส่เป็นประจำและครอบครัวจะนำของชิ้นนั้นใส่ไว้ในปากของผู้ตาย อาจเพราะปากเป็นอวัยวะของศพที่สามารถอ้าออกและหุบได้ จึงสามารถบรรจุสิ่งของชิ้นเล็กๆลงไปได้โดยไม่ตกหล่น และเชื่อว่าเมื่อศพมอดไหม้เหลือแต่เถ้าถ่านแล้ว ลูกหลานที่เป็นคนโปรดของผู้ตายจะเป็นผู้พบเจอสมบัติชิ้นนั้น

อีกหนึ่งความเชื่อของสังคมไทย ใครที่ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ จะช่วยเกื้อหนุนให้ชีวิตผู้นั้นเจริญรุ่งเรือง พบแต่สิ่งที่พึงปรารถนา อยู่ร่มเย็นเป็นสุข หากใครสนร่วมทำบุญกันได้ที่ https://www.facebook.com/longtarnfreehttps://longtarnfree.com/