ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ ให้แก่ ฮุก-31 จุดโนนไทย

ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ วันที่ 29 มีนาคม 2564   โลงทาน ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ จำนวน 10 ใบ  ให้กับ มูลนิธิฮุก-31 จุดโนนไทย เพื่อบริจาคให้แก่ศพยากไร้ ศพอนาถา ศพไร้ญาติในพื้นที่

โลงทานขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพโลงศพ ทุกท่านในครั้งนี้

ทำบุญโลงศพ ฮุก31 จุดโนนไทย
ทำบุญโลงศพ ฮุก31 จุดโนนไทย