ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ ให้กับ วัดใน จังหวัดบุรีรัมย์

ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โลงทาน ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ จำนวน 16 ใบ ให้กับ วัดใน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบริจาคให้แก่ศพยากไร้ ศพอนาถา ศพไร้ญาติในพื้นที่ ดังนี้

  1. 3.  สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ใต้ ตอบโต้ภัยพิบัติ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 5 ใบ

 

ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ บุรีรัมย์
ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โลงทาน ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ จำนวน 10 ใบ ให้กับ วัดใน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบริจาคให้แก่ศพยากไร้ ศพอนาถา ศพไร้ญาติในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์
ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ จังหวัดบุรีรัมย์
ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 15 ใบ

ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ
ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ