ทำบุญโลงศพ 4 กุศลบารมี อานิสงส์แรง ถ้าเลือกทำทานด้วยการบริจาคโลงศพ

            การทำบุญ ทำทานนั้นสามารถเลือกทำได้หลายอย่าง ซึ่งก็แล้วแต่ความเหมาะสม ความสะดวกของแต่ละคน อย่างเช่น การใส่บาตร บริจาคเงิน การสวดมนต์ นั่งภาวนาสมาธิ เป็นต้น แต่การเลือกทำบุญอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามไป ทั้งได้บุญและได้ประโยชน์จากการใช้สอยอย่างแท้จริง อย่างการบริจาคโลงศพ เนื่องจากว่าโลงศพนั้นมีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนในการจัดหาโลงศพ บางรายญาติและคนในครอบครัวต้องไปกู้เงินมาจัดงานศพให้ แล้วก็เป็นหนี้สินต้องมาชดใช้กันภายหลัง คนที่จากไปก็คงไปอย่างไม่สงบนัก ถ้าหากได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือก็เหมือนได้สร้างกุศลบารมีที่ยิ่งใหญ่ เพราะสามารถช่วยได้หลายชีวิตทั้งคนตายและคนที่ยังอยู่

4 กุศลบารมี อานิสงส์แรง จากการทำโลงทาน สายบุญต้องไม่พลาด

  1. เกิดความสบายใจ สุขใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ให้คลายจากความทุกข์และความกังวลใจ โดยมีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณว่าการทำบุญโลงศพนั้นถือเป็นบุญใหญ่อย่างหนึ่งที่ช่วยสะเดาะเคราะห์กรรมหนัก ผ่อนร้ายให้กลายเป็นดีได้ อีกทั้งยังช่วยเสริมให้ผู้บริจาคและครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย เป็นความศรัทธาหนึ่งที่อาจจะมองไม่เห็นเป็นรูปธรรม แต่หลาย ๆ ครั้ง หลายคนก็สามารถสัมผัสได้ถึงบุญที่ทำ
  2. ลดความตระหนี่และปัญหาด้านการเงินจะคลี่คลายไปนางที่ดีขึ้น จากการเป็นผู้ให้ ซึ่งสามารถให้ได้เท่าทีจะไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อน เมื่อจิตใจผ่อนคลายก็ย่อมส่งผลถึงสมองและความคิดด้านบวกตามไปด้วย คิดอ่านในเรื่องใดก็มักจะมองเห็นทางออกได้เสมอ ปัญหาที่มีจึงค่อย ๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้
  3. เมื่อผู้ทำบุญได้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตจะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อหนุน ในชีวิตจะไม่ไร้ญาติขาดมิตรที่จริงใจ จะไม่ต้องเผชิญปัญหาแต่เพียงลำพังอย่างแน่นอน
  4. การบริจาคโลงศพ ช่วยให้ผู้ตายได้ไปสู่สุคติ หมดห่วง หรือที่มักเรียกกัน “นอนตายตาหลับ” เพราะคนตายที่หมดห่วงจะไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ ไม่ตกในอบายภูมิ จิตสุดท้ายมีความสำคัญมาก ถ้ามีความสุขสงบก็ไปดี ถ้ามีความทุกข์ ความอาฆาต ความเกลียดชัง หรือความเศร้าหมองก็จะไปอย่างไม่สงบ ทำให้ผู้ที่เลือกการทำบุญโลงศพได้รับอานิสงส์มาก
ทำบุญโลงศพ ทำบุญออนไลน์
ทำบุญโลงศพ ทำบุญออนไลน์

กุศลบารมี อานิสงส์แรง เชื่อว่าทุก ๆ คนสามารถเลือกทำบุญได้ด้วยใจบริสุทธิ์ที่อยากเป็นผู้ให้ โดยในปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงสถานที่ที่มีการรับบริจาค เพราะว่าสถานการณ์ทางสังคมไม่ปกติ การเดินทางและการรวมตัวกันมาก ๆ ถือเป็นความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ง่าย จึงสามารถเลือกบริจาคโลงทานได้ผ่านระบบออนไลน์บนมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ที่บ้าน สะดวกสบายและได้อานิสงส์เหมือนกัน

 

ทำบุญโลงสพ บริจาคโลงศพ
ทำบุญโลงสพ บริจาคโลงศพ อานิสงส์