ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ วัดเลา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ วันที่ 27 มิถุนายน 2564   โลงทาน ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ จำนวน 10 ใบ  ให้กับ วัดเลา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เพื่อมอบเป็นบ้านหลังสุดท้ายให้แก่ศพยากไร้ ศพอนาถา ศพไร้ญาติในพื้นที่

โลงทานขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพโลงศพ ทุกท่านในครั้งนี้

 

ทำบุญโลงศพ วัดเลา
ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ จำนวน 10 ใบ วัดเลา

ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ วัดเลา
ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ จำนวน 10 ใบ วัดเลา