ผังดำเนินงาน ทำบุญโลงศพ กับ โลงทาน

ผู้บริหาร และ คณะกรรมการ ที่อยู่ผังดำเนินงานนี้ เข้ามาด้วยใจ ไม่มีเงินเดือน ไม่มีผลตอบแทนใดๆ เงินทุกบาท ทุกสตางค์ ที่ท่าน ทำบุญโลงศพ ใช้เพื่อการบริจาคโลงศพ สงเคราะห์ ศพยากไร้เท่านั้น