เกิดจากดิน คืนสู่ดิน การจัดการศพและความเชื่อในศาสนาอิสลาม

เกิดจากดิน คืนสู่ดิน การจัดการศพและความเชื่อในศาสนาอิสลาม

“แท้จริงเราได้สร้างพวกเขามาจากดินเหนียว”  (อัศศ็อฟฟาต:11) ในศาสนาอิสลามเชื่อว่า อัลลอฮ์ พระเจ้าผู้สร้าง ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาจากดินดำที่แปรสภาพ พระองค์ก็ทรงเป่าวิญญาณเข้าไปใน จากนั้นทดลองเอาดินร่วนมาแล้วเทน้ำใส่ลงไปมันก็กลายเป็นดินเหลว  แล้วทิ้งมันไว้จนธาตุต่าง ๆ เกิดปฎิกิริยามันก็จะกลายเป็นดินตม  และดินแห้ง ซึ่งนี่คือขั้นตอนต่าง ๆ  ของกรรมวิธีสร้างเรือนร่างมนุษย์คนแรกอย่าง “อาดัม”

หมดเวลาก็กลับสู่ดิน

เมื่อสัญญาชีวิตสิ้นสุดลงในโลก “ดุนยา” คือโลกที่เราใช้ชีวิตกันอยู่นี่เอง ทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งชั่วคราว เมื่อหมดลมหายใจลง ตามความเชื่อวิญญาณจะย้ายไปยังโลกที่สอง “อาลัมบัรซัค” คือโลกในหลุมฝังศพ มนุษย์ที่ส่งมาในโลกนี้จะพกอะไรติดตัวมาไม่ได้เลย นอกจากความดี (ตรงนี้มีความเชื่อคล้าย ๆ ในศาสนาพุทธที่ว่า เมื่อตายไปแล้ว ก็พกอะไรไปไม่ได้ ยกเว้นความดี)

“จากแผ่นดินเราได้บังเกิดพวกเจ้า และ ณ แผ่นดินนั้นเราจะให้พวกเจ้ากลับคืนไป” (อัลกุรอาน 20:55) พิธีศพของมุสลิมเน้นความเรียบง่ายและรวดเร็ว ส่วนใหญ่จะใช้เวลาเพียงแค่วันเดียว ซึ่งการจัดการศพในศาสนาอิสลามมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

  1. อาบน้ำศพ : จะให้คนในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดมาอาบน้ำศพ อาจจะมีการประพรมเครื่องหอมด้วยก็ได้ โดยหากผู้ตายเป็นผู้ชาย คนอาบก็ต้องเป็นผู้ชาย หากผู้ตายเป็นผู้หญิง คนอาบก็ต้องเป็นผู้หญิง
    2. ห่อศพและเคลื่อนย้าย : จัดการห่อศพด้วยผ้ากะฝั่น ซึ่งเป็นผ้าขาวสะอาด แต่ในบางรายก็จะให้ใส่ชุดละหมาดสีขาวแล้วจึงห่อด้วยผ้ากะฝั่น จากนั้นจึงเคลื่อนศพไปที่มัสยิด
    3. ขอพร : ครอบครัวและญาติจะร่วมกันขอพรและละหมาดให้ผู้ล่วงลับ โดยการขอพร เป็นการวอนขอพระเจ้าให้ทรงเมตตา และยกโทษให้ผู้ตายในความผิดที่เขาอาจเคยได้ทำไว้
    4. เคลื่อนศพไปที่กุโบร์ : กุโบร์คือสุสาน จะนำศพฝังในหลุมที่ขุดไว้ โดยศพจะนอนหันไปทางทิศของกะบะฮ์ที่กรุงเมกกะฮ์ในประเทศซาอุดิอาระเบีย (ในประเทศไทยคือทิศตะวันตก) และทำเครื่องหมายเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครมาเผลอเหยียบ และให้ญาติที่จะมาเยี่ยมจำได้

ในหลุมศพคือโลกที่สองที่เรียกว่า อาลัมบัรซัค ตามความเชื่อ เมื่อดวงวิญญาณมาถึงโลกนี้ จะต้องรอวันกิยามะฮ์ หรือวันพิพากษา ที่พระเจ้าจะบันดาลให้ผู้ที่ตายไปแล้วได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมา เพื่อรับผลตอบแทนที่เคยได้ทำตอนมีชีวิตอยู่ไปยังโลกที่สามที่เรียกว่า “‘อาคิเราะฮ์” คล้าย ๆ กับการพิพากษาว่าจะได้ไปนรกหรือสวรรค์นั่นเอง

สรุปแล้วศาสนาอิสลามสอนให้เชื่อฟังพระเจ้าด้วยการทำความดี ทุกชีวิตเกิดจากดิน ในห้วงเวลาสุดท้ายก็กลับคืนสู่ดิน หากมุสลิมท่านใดอยากพาคนที่ท่านรักกลับบ้าน แต่ขาดทุนทรัพย์ ติดต่อโลงทานได้เลยค่ะ เรายินดีมอบโลงศพให้อย่างดี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

 

ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ
ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ