แก้ปีชงด้วยการบริจาคโลงศพ

ปีชงคืออะไร

ใน 1 ปี จะมีนักษัตรที่เรียกว่าปีชง เป็นความเชื่อของโหราศาสตร์จีน เกี่ยวกับองค์เทพไท้ส่วย หรือ เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา เป็นเทพที่ทรงอิทธิฤทธิ์และยังมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปี

“ปีชง” หมายถึง คู่ปีเกิดที่ไม่ถูกกัน ซึ่งมีหลักการในการดูง่ายๆ คือ คนที่อายุต่างกัน 6 ปี ถ้านับตามปีเกิด ก็คือปีที่อยู่ตรงข้ามกัน 

เช็กปีนักษัตร 2564ได้ง่าย ๆ จาก พ.ศ. เกิด

ปีชวด (หนู)             ผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2467, 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551

ปีฉลู (วัว)                ผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2468, 2480, 2492, 2504, 2516, 2528, 2540, 2552

ปีขาล (เสือ)            ผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2469, 2481, 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553

ปีเถาะ (กระต่าย)    ผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2470, 2482, 2494, 2506, 2518, 2530, 2542, 2554

ปีมะโรง (งูใหญ่)     ผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2471, 2483, 2495,2507, 2519, 2531, 2543, 2555

ปีมะเส็ง (งูเล็ก)      ผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2472, 2484, 2496, 2508, 2520,  2532, 2544, 2556

ปีมะเมีย (ม้า)          ผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2473, 2485, 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557

ปีมะแม (แพะ)        ผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2474, 2486, 2498, 2510, 2522, 2534, 2546, 2558

ปีวอก (ลิง)             ผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2475, 2487, 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559

ปีระกา (ไก่)             ผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2476, 2488, 2500, 2512, 2524, 2536, 2548, 2560

ปีจอ (หมา)              ผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2477, 2489, 2501, 2513, 2525, 2537, 2549, 2561

ปีกุน (หมู)               ผู้ที่เกิด ปี พ.ศ. 2478, 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550,2562 

 

ปีที่ได้รับผลกระทบในปีชง มี 4 ปี  

 

ปีชง = ปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุดหรือที่มักเรียกกันว่า ชงตรง 

ปีคัก = ปีที่เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีนั้นๆ

ปีเฮ้ง = ปีที่ได้รับผลกระทบเรื่องเคราะห์กรรม 

ปีผั่ว = ปีที่ได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพ 

เช่น ปีชง 2564 และปีชงร่วม

  • ปีมะแม เป็นปีชง คือปีที่ได้รับผลเสียที่สุดอย่างที่เรารู้จักกันในชื่อ ปีชงโดยตรง
  • ปีฉลู เป็นปีคัก คือปีนักษัตรเดียวกับปีนั้น ๆ
  • ปีมะโรง เป็นปีเฮ้ง คือปีที่ผู้เกิดในปีนักษัตรมะโรงอาจได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม\
  • ปีจอ เป็นปีผั่ว คือปีที่ผู้เกิดในปีนักษัตรจออาจได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ

วิธีแก้ปีชง ผ่อนเคราะห์ร้ายให้เป็นเบา

  1. ไหว้องค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยที่วัดจีน เช่น
    – วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ หรือ วัดมังกร

– วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ 2

– วัดทิพยวารีวิหาร หรือ วัดกัมโล่วยี่

– วัดโพธิ์แมนคุณาราม หรือ วัดโพวมิ้งปออึงยี่

– ศาลเจ้าพ่อเสือ (พระนคร)

2. ไหว้พระ 9 วัด

3. ทำบุญบริจาคโลงศพ เชื่อว่าเป็นบุญใหญ่ เพราะได้ช่วยผู้ที่ขาดแคลนอย่างแท้จริง 

การบริจาคโลงศพเพื่อแก้ปีชง ทำบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา เสริมดวงชะตา ให้ผ่านเรื่องร้ายไปได้อย่างปลอดภัย สำหรับปีชงสามารถรวมบิจาคโลงศพได้ที่ ไลน์ @longtarnfree คลิกได้เลยค่ะ