โลงทาน ขออนุโมทนาบุญแก่เจ้าภาพที่ได้ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพให้แก่ศพยากไร้ วันที่ 1- 11 ธันวาคม 2564

ขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้จงประสบผลแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการ มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ห่างจากโรคภัยทั้งหลาย และ ขออาราธนา “คุณพระศรีรัตนตรัย” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก คุณบารมีทั้งหลาย จงมาอภิบาลคุ้มครองผองภัย ให้ท่านและครอบครัว บริวาร ญาติมิตร จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ ให้พ้นจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์เสนียดจัญไรอย่าได้มาแผ้วพาล ให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาน ธนสารสมบูรณ์พูลผล ตลอดทั่วทุกคน-ทุกท่าน…….เทอญ.

 

ทำบุญโลงศพ บริจาค โลงศพ
ทำบุญโลงศพ บริจาค โลงศพ 1-11 พย. 64