ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ ให้แก่ มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี (สำนักงานใหญ่)

ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ

วันที่ 7 มิถุนายน 2563 โลงทาน และอาสากู้ภัยเพิ่มบุญ ได้ ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ โลงทาน ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ ที่ได้ตั้งโครงการไว้ 99 ใบ แต่เมื่อปิดโครงการได้ถึง 123 ใบ ให้แก่ มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี (สำนักงานใหญ่)  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อนำไปบริจาคต่อให้แก่ ศพยากไร้ ศพอนาถา ศพไร้ญาติ ในพื้นที่รับผิดชอบ 12 จุด ได้แก่ จุดห้วยเขย่ง จุดจงอั่ว จุดเกริงกาเวีย จุดทองผาภูมิ จุดหินดาด จุดลิ่นถิ่น จุดสำนักงานใหญ่ จุดไทรโยคใหญ่ จุดไทรโยคน้อย จุดเลาขวัญ จุดห้วยกระเจา และจุดด่านมะขามเตี้ย

และได้ตั้งโรงทาน อาหาร น้ำดื่ม , มอบอุปกรณ์ปฐมพยาบาล กู้ชีพ กู้ภัย ให้กับ มูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรี , ถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้งให้แก่โรงเรียน วัด คนพิการ และ ผู้ยากไร้ในพื้นที่จำนวน 99 ชุด

โลงทานขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพโลงศพ ทุกท่านในครั้งนี้