How to สร้างฮวงซุ้ยให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

สายมูเตลู นอกจากการจัดบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ย เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแล้ว ในศาสตร์ของจีน ความเชื่อกลับไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในชีวิตของคนเป็น หากเป็นในเรื่องบรรพบุรุษผู้จากไปด้วย ความเชื่อเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ ที่หากปฏิบัติไม่ถูกต้อง ย่อมนำเคราะห์กรรมและความทุกข์ยากมาสู่ครอบครัว เราจะดูวิธีสร้างฮวงซุ้ยให้ถูกหลักฮวงจุ้ยกันค่ะ

ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ โลงทาน
ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ โลงทาน

คำสอนของขงจื้อยึดมั่นในเรื่องความกตัญญูต่อบิดามารดาและบรรพบุรุษ ถือว่าผู้ใดที่กตัญญูกราบไหว้บูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ก็ย่อมรู้จักกตัญญูต่อผู้อื่นซึ่งมีความดีต่อตน บุคคลเช่นนี้ย่อมมีความประพฤติดี ไม่ทำให้วงศ์สกุลมัวหมอง

ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ โลงทาน
ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ โลงทาน

ด้วยเหตุนี้ การเซ่นสรวงบูชาบรรพบุรุษจึงเป็นหน้าที่หรือกิจสำคัญยิ่งที่บุตรหลานผู้สืบสกุลจะละเลยเสียไม่ได้ และเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าสถานที่บรรจุฝังศพนั้นจะเป็นที่อันสบายต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ จึงเกิดคติความเชื่อเรื่องการหาทำเลที่ฝังศพบรรพบุรุษที่มีชัยภูมิเหมาะสม

ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ โลงทาน
ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ โลงทาน

ฮวงซุ้ยที่ถูกหลักฮวงจุ้ยเป็นอย่างไร

การเลือกทำเลที่ฝังศพตามคติของชาวจีนมีความสลับซับซ้อนอย่างยิ่ง นอกจากการพิจารณาสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น ต้องเป็นที่เนินหรือมีภูเขาทางด้านหลังเพื่อแสดงความมั่นคง ส่วนด้านหน้าจะต้องเป็นพื้นที่เปิดโล่งที่สามารถทอดสายตาออกไปได้ไกล ๆ ไม่มีอะไรบัง เว้นแต่จะเป็นต้นไม้หรือพุ่มไม้ที่จะช่วยสนับสนุนสิ่งบกพร่องให้ดีขึ้นได้ และที่สำคัญจะต้องมีน้ำไหลผ่าน ซึ่งอาจเป็นชายทะเลหรือลำธารก็ได้ เมื่อได้สถานที่ที่เหมาะสมแล้ว จะต้องให้ “ซินแส” ซึ่งเป็นผู้รู้ นำเวลาเกิด-ตายของผู้ตายมาคำนวณเพื่อดูว่าธาตุเข้ากันหรือสนับสนุนกับจุดที่ฝังศพหรือไม่ รวมถึงยังต้องคำนวณเวลาสำหรับการทำพิธีฝังศพด้วย

เห็นไหมล่ะคะ ว่าไม่ว่าใครก็อยากจะตอบแทนบรรพบุรุษด้วยกันทั้งนั้น เช่นเดียวกับผู้ยากไร้ การแสดงความกตัญญูที่ง่ายที่สุดคือการส่งวิญญาณ จัดการศพให้ดีที่สุด แต่พวกเขาก็ทำไม่ได้ ดังนั้นทุกท่านสามารถช่วยสานความตั้งใจนี้ ส่งต่อเป็นความปรารถนาดี ด้วยการร่วมบริจาคโลงศพ ทำบุญโลงศพให้ผู้ยากไร้ ผ่านทางโลงทานของเราได้ และผลบุญนั้นจะส่งเสริมให้ตัวคุณและครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ โลงทาน
ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ โลงทาน